Hur behandlas mina kunduppgifter hos er och Auctionet.com?

Vi följer gällande lagstiftning och är noga med att också uppfylla de krav som ställs genom GDPR. Detta gäller både uppgifter lagrade av oss och för Auctionet.com

All data som lämnas till oss när ni registrerar Er som kund lagras säkert och behandlas strikt konfidentiellt. Inga uppgifter lämnas ut till någon utomstående part.

Undantaget är då en transport är beställd, då lämnar vi ut uppgifter för att kunna genomföra transportuppdraget. Uppgifter vi då lämnar ut är namn, adress och eventuellt telefonnummer.

Ett ytterligare undantag kan vara då rättsliga instanser kan förpliktiga Höörs Auktionshall att lämna ut Era personliga uppgifter. Mer om Era personliga integritet kan Ni läsa i de fullständiga köp- och säljvillkoren på Auctionet.com.

För Er säkerhet så kan vi inte se vad ”maxbudet” ligger på. Detta för att säkerställa systemets integritet och ge Er maximal trygghet som kund.

Värdering eller saker du vill sälja på auktion, vi hjälper dig gärna!